top of page

DZiG Group

Public·7 members
Nathan Moore
Nathan Moore

Primitiv: İbtidai və ya İlkel? Sözün Kökü və Mənşəyi



Buna baxmayaraq, eyni alimlərdən "ibtidai orqanizmlər" ifadəsini tez-tez eşidirik, görünür, artıq sabitləşib. Niyə istifadə edirlər? Primitiv və primitiv nə deməkdir? Aşağıda daha çox məna tapın.




primitiv sözünün mənası


DOWNLOAD: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fimgfil.com%2F2uoFd7&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw1TPxNSTV_oj8ZWx3fgtP_b



Eyni zamanda, ən sadə və ya elementar kimi sözlər bu sözün sinonimidir. İbtidai orqanizm struktur baxımından xüsusilə mürəkkəb olmayan orqanizmdir. Primitiv sözünü bir çox şeyi təsvir etmək üçün istifadə edə bilərik. Məsələn, ədəbiyyatşünaslar deyə bilər ki, "Bu kitabın arxasında duran ideya çox primitivdir!" Bu halda primitiv nə deməkdir? Bununla onlar kitabın ideyasının kifayət qədər dərin olmadığını və ola bilsin ki, çox sadə olduğunu deyəcəklər.


Bu primitiv yazının hansı şəraitdə və harada yarandığını dəqiq bilinmir. E.ə minilliklərdə sümük, taxta və daş üzərində təsvir edilmiş piktoqrafik şəkillərə Şimali Asiya, Qərbi Afrika, Şimali Amerikanın qayalıqlarında, mağaralarında rast gəlinmişdir. Günümüzdə süxurlarda və mağaralarda oxşar nümunələr qorunub saxlanılır. Bu yazı növü ilə qədim dövrlərdə məzar daşları, qayaların və s. üzərində yazı, hərbi münaqişələr və müvəffəqiyyətli ovlanma haqqında məlumatlar yazılmışdır.


Demək olar ki, neft 6 min ildən artıqdır ki, praktik olaraq istifadə olunur.Qədim Babilistanda bitumdan tikintidə geniş istifadə olunurdu. Həmçinin, qədim misirlilər və daha sonradan yunanlar işıqlandırma vasitəsilə primitiv lampalardan istifadə edirdilər və bu lampaların əsas yanacağı neft idi.


Son günlər ən çox müzakirə olunan mövzulardan biri koronavirusun yayılmasının qarşısını almaqda istifadə olunan peyvəndlərdir.Gəlin bu haqda danışaq. Biz peyvənd dedikdə gözümüzün qarşısına sadə,primitiv üsulla hazırlanan preparat gəlir ki,bu zaman zəiflədilmiş virus və ya mikrob ştammı inyeksiya şəklində orqanizmə yeridilir,bir müddət sonra ona qarşı yaranan antitellər sayəsində insan bu xəstəliyi yüngül keçirir.İnyeksiya yerində yüngül bir qızartı,şişkinlik, ağrı yarana bilər,bundan başqa ümumi bir halsızlıq,baş ağrı ola bilər ki,bunlar bir neçə gün davam etsə belə bu normal haldır.Çünki,bu orqanizmin immunitetinin aktiv olduğunu,qanda antitellərin əmələ gəldiyi göstərir.


Doğrudan da, onu yaratmaq üçün təxəyyül və məntiq (primitiv də olsa) olmalıdır. Gələcəkdə bir insan ona sadə bir canlıdan daha güclü görünən daha çox fenomen tapdı. Təbiətin demək olar ki, bütün elementlərinə - çaylara, meşələrə, heyvanlara və bitkilərə həm faydalı, həm də zərərli ola biləcək sitayiş meydana çıxdı. Ona görə də insanlar heyvan olmaqdan əl çəkib bəzi əqli bacarıqlara yiyələnən kimi kult meydana çıxmaqdan çəkinmədi.


primitiv sözünün izahı


primitiv sözünün lüğət mənası


primitiv sözünün sinonimləri


primitiv sözünün əks mənası


primitiv sözünün tərkibi


primitiv sözünün etimologiyası


primitiv sözünün təlaffuzu


primitiv sözü necə yazılır


primitiv sözü ilə cümlə nümunələri


primitiv sözü ilə bağlı testlər


primitiv sözü ilə əlaqəli mifoloji və tarixi faktlar


primitiv sözü ilə əlaqəli dilçilik terminləri


primitiv sözü ilə əlaqəli dilçilik mövzuları


primitiv sözü ilə əlaqəli dilçilik kitabları və məqalələri


primitiv sözü ilə əlaqəli dilçilik videoları və podcastlar


primitiv sözü ilə əlaqəli dilçilik kursları və seminarlar


primitiv sözü ilə əlaqəli dilçilik oyunları və təcrübələr


primitiv sözünden törəmış digər sözlər


primitiv sözünden törəmış digər lüğətlər və dialektlər


primitiv sözünden törəmış digər dillər və qruplar


primitiv sözünden törəmış digər adlar və soyadlar


primitiv sözünden törəmış digər toponimlər və hidronimlər


primitiv sözünden törëmish diger antroponimler ve etnonimler


primitiv sözünden törëmish diger fitonimler ve zoonimler


primitiv sözünden törëmish diger kultura ve sanat eserleri


primitiv sözüne oxşar olan diger lüğet sozlëri


primitiv sözüne oxşar olan diger dillerdeki sozlëri


primitiv sözüne oxşar olan diger alfabelerdeki sozlëri


primitiv sözüne oxşar olan diger simvollar ve işaretler


primitiv sözüne oxşar olan diger kodlar ve şifrëler


primitiv sozu ile elaqeli en cox axtarilan sorular ve cavablar


primitiv sozu ile elaqeli en cox axtarilan tercume ve dil cevirme xidmetleri


primitiv sozu ile elaqeli en cox axtarilan online ve offline lugetler ve resurslar


primitiv sozu ile elaqeli en cox axtarilan dil ogrenme ve gelisme metodlari ve proqramlari


primitiv sozu ile elaqeli en cox axtarilan dil bilik seviyyesi testleri ve sertifikatlar


primitiv sozu ile elaqeli en cox axtarilan dil muellimleri ve mentorleri


primitiv sozu ile elaqeli en cox axtarilan dil partnyorlari ve dostlari


primitiv sozu ile elaqeli en cox axtarilan dil klublari ve topluluklari


primitiv sozu ile elaqeli en cox axtarilan dil seyahetleri ve turizm xidmetleri


primitiv sozu ile elaqeli en cox axtarilan dil ishleri ve karyera imkanlari


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page